home Judo Lestijden
PDF Print E-mail

Lestijden Judo - Aikido - Zelfverdediging


 

Mercuriusweg

 

 

 

 

woensdag

judo

14.00 - 14.45 uur

3,4,5 jaar

judo

14.45 - 15.45 uur

5,6,7 jaar

judo

15.45 - 16.45 uur

7,8,9 jaar

judo

16.45 - 17.45 uur

t/m 15 jaar

conditie

18.00 - 19.00 uur

conditie

judo

19.00 - 20.30 uur

15 jaar en ouder

aikido

20.30 - 22.00 uur

Yoseikan

 

de Kraal

 

 

 

 

 

donderdag

judo

15.45 - 16.45 uur

t/m 12 jaar

judo

16.45 - 17.45 uur

wedstrijdtraining t/m 12 jaar

judo

17.45 - 19.00 uur

wedstrijdtraining 12 jaar en ouder

aikido

19.00 - 20.00 uur

Aikika, wapens

aikido

20.00 - 21.30 uur

Aikika, senioren

 

de Kraal

 

 

 

 

 

vrijdag

judo

16.00 - 16.45 uur

4/5 jaar

judo

16.45 - 17.45 uur

6/7 jaar

judo

17.45 - 18.45 uur

8/9/10 jaar

judo

18.45 - 19.45 uur

11/12/13/14 jaar

 

Mercuriusweg

 

 

 

 

aikido

16.00 -17.00 uur

Aikika, 6 t/m 11 jaar

aikido

17.00 - 18.00 uur

Aikika, 11 jaar en ouder

judo

18.00 - 19.30 uur

gevorderden t/m 15 jaar

judo

19.30 - 21.00 uur

gevorderden 16 jaar en ouder

aikido

21.00 - 22.30 uur

Yoseikan, senioren

 

Mercuriusweg

 

 

 

 

zaterdag

judo

08.30 - 09.15 uur

tuimelaars 3/4 jaar

judo

09.15 - 10.00 uur

tuimelaars 4/5 jaar

judo

10.00 - 10.45 uur

beginners 5,6,7 jaar

judo

10.45 - 11.45 uur

7 jaar en ouder

judo

11.45 -13.00 uur

senioren

 

 


Designed and assembled by Platina Consulting